ثبت پیشنهاد


تاييديه : تشخيص عامل غير انسانينمایه در IEEE

نمایه در ISC


کد اختصاصی: 12949-02231

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات:                    1402/10/05
تمدید مهلت ارسال مقالات:            1402/10/25
اعلام نتایج داوری:                       1402/11/10
اعلام نتایج داوری:                       1402/11/12
دریافت مقاله نهایی پذیرفته شده:     1402/11/21
شروع کنفرانس:                          1402/12/08
پایان کنفرانس:                           1402/12/10
 

فایل های مورد نیاز

دانلود قالب ارائه پوستر «فارسی»
   
دانلود قالب ارائه پوستر «انگلیسی»
   
دانلود قالب ارائه سخنرانی «فارسی»
   
دانلود قالب ارائه سخنرانی «انگلیسی»
   
دانلود قالب نگارش مقاله «فارسی»
   
دانلود قالب نگارش مقاله «انگلیسی»
   
دانلود قالب نگارش تجارب موفق
   
فونت های مورد نیاز
   
دانلود فایل PDF پوستر کنفرانس
   
دانلود فایل PDF پوستر جدید کنفرانس

پوستر جدید

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.6)